top of page

Návštěvní řád

Stáhněte si audio průvodce předem, ať se máte na co těšit a neplýtváte si data na výstavě.

 • Aby byl Váš pobyt na naší výstavě a v zábavních zónách bezpečný, prosíme Vás o dodržování následujících pravidel:

 • Děti do 15 let musí být v průběhu celé návštěvy v doprovodu dospělé osoby.

 • Dětské skupiny musí mít alespoň jeden dospělý dozor na každých 10 dětí ve skupině.

 • Za děti a nezletilé jsou během celé návštěvy zodpovědní jejich rodiče nebo dospělý dozor nebo pedagogický doprovod.

 • Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatele a ochranky. V případě jejich nerespektování si pořadatel vyhrazuje právo neukázněné návštěvníky z výstavy a zábavních zón SPACE MISSION bez náhrady okamžitě vykázat.

 • Návštěvníkům je zakázáno vnášet do prostor výstavy a zábavních zón SPACE MISSION bundy, kabáty, pláště, deštníky a rozměrná zavazadla. ​​

 • K dispozici jsou šatny zdarma pro všechny.

 • Zákaz vstupu se zbraní, imitacemi zbraní, výbušninami (včetně zábavné pyrotechniky), ostrými předměty a skleněnými nádobami.

 • Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

 • Zákaz konzumace alkoholu nebo omamných látek ve všech prostorách výstavy a zábavních zón SPACE MISSION. Pořadatel si vyhrazuje právo návštěvníka, který je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek bez náhrady z prostor výstavy a zábavních zón SPACE MISSION vykázat.

 • Zákaz kouření platí ve všech prostorách včetně toalet a foyeru. Způsobí-li návštěvník kouřením požární poplach, budou mu naúčtovány veškeré materiální i finanční náklady s tím spojené.

 • Zákaz vstupu se zvířaty, nevztahuje se na asistenční psy s platným průkazem.

 • Z bezpečnostních důvodů může pořadatel po určitou dobu omezit počet kočárků a invalidních vozíků v prostorách výstavy a zábavních zón SPACE MISSION, a nepovolit tak vstup dalšího kočárku nebo vozíku. Tato situace může nastat především při vysoké návštěvnosti.

 • V prostorách výstavy a v zábavních zónách SPACE MISSION se všichni návštěvníci chovají ohleduplně. Na chování dětí dohlížejí rodiče nebo pedagogický dozor. Bez dohledu dospělé osoby budou nezletilé děti z výstavy a ze zábavních zón SPACE MISSION vykázány.

 • V prostorách výstavy a v zábavních zónách SPACE MISSION je zákaz konzumace jídla a nápojů.

 • Falšování vstupenky je trestné.

 • Po načtení nebo odtržení vstupenky není dále možné tuto vstupenku použít nebo vrátit.

 • ​Při vstupu může být návštěvník podroben bezpečnostní kontrole.

 • Sleva senior platí až ode dne dosažení 65. roku.

 • ZTP/P se pro slevu musí prokázat platným průkazem.

 • Celá výstava a zábavní zóny SPACE MISSION jsou přizpůsobený dětským kočárkům a vozíčkářům.

 • Každá vstupenka je vybavena čárovým kódem a kontrolním ústřižkem, který bude po předložení při vstupu na místo konání akce zkontrolovaný čtecím zařízením nebo bude odtržen zodpovědným pracovníkem.

 • V případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže vstupenky nebude vstupenka pořadatelem nahrazena a nebude poskytnuta ani jiná kompenzace.

 • Pořadatel nezodpovídá za problémy a škody způsobené neoprávněným kopírováním vstupenky.

 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na místě, kde byla vstupenka zakoupena.

 • Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, náklady na dopravu) se neposkytuje.

 • Majitel vstupenky dává souhlas k tomu, že fotografie, filmy nebo videozáznamy z prostor parku s jeho osobou mohou být použity pořadatelem k dokumentárním a propagačním účelům, a to bez peněžní náhrady.

 • Zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevracejí, vstupenka se nevyměňuje.

bottom of page